Petr Čapek - zahradní architektura a služby

Školky okrasných dřevin


Regionální dřeviny z oblasti Lužických hor

Robustní a zimovzdorné dřeviny díky kontinentálním klimatickým podmínkám oblasti

Produkce širokého sortimentu okrasných dřevin

Vzrostlé listnaté dřeviny a jehličnaté rostliny především soliterního charakteru

Možnost výběru jednotlivých exemplářů vzrostlých, soliterních jehličnanů ve školce

Kontejnerovaná produkce jehličnanů pro výsadby v pokročilém jaře a v létě