Petr Čapek - zahradní architektura a služby

Projekty

Aby byla zahrada ve výsledku dobře promyšlená, krásná a fungující, je potřeba se na ní podívat shora, kreslit čáry, křivky a tvary, vnořit se do ní skrz pohledy, hovořit o ní, konfrontovat myšlenky, vzájemně sebe i zahradu poznávat. Jen tak je možné nápady a návrhy přenést do reálného světa a vytvořit příjemné místo pro život. Na výsledném díle se podílí celá řada okolností, ale vše začíná od projektu..
Součástí projektu je:

1) Zaměření


V ideálním případě zhotoví geodet, vytvoří přesné podklady a stanoví pevné mantinely pro tvůrčí energii projektanta. Zaměření je nutný základ, pouze na něm lze následně stavět.


2) Studie


Skica konceptu a kompozice zahrady kreslená v ruce nebo zhotovená v počítači.


3) Inspirace


Přiblížení návrhu a charakteru řešení prostřednictvím inspiračních fotografií.


4) Prováděcí projekt


Přesný plán osázení, umístění všech prvků, zpevněných ploch, výškové řešení zahrady, návrh závlahy, osvětlení, atd...


5) Vizualizace


Pohledy do zahrady kreslené v ruce nebo pomocí 3D grafiky.


6) Technické rozkreslení detailů


Bližší řešení technických a stavebních prvků.


7) Průvodní zpráva


Popis návrhu, vysvětlení záměru, doporučení pro realizaci a údržbu zahrady, seznam navržených rostlin, podklad pro zhotovení rozpočtu úprav.


8) Něco navíc